Utvecklingsseminarier

truck”Att göra genombrott – fokus på värdeskapande aktiviteter”

g4178 erbjuder följande seminarier för Ert företag

Ett företag är starkt beroende av hur den enskilda medarbetaren tänker och agerar. En stark organisation består av självständigt tänkande individer med en gemensam syn på vad som leder till att företaget levererar uppsatta mål och en drivkraft att tillsammans med andra arbeta för att nå dit.

Utvecklingsseminariernas målsättning är att ge kunskap, inspiration och reflektion kring ett antal vanor/förhållningssätt som gör att vi tänker och agerar som vi gör.

Följande områden ingår i de 9 utvecklingsseminarium som ingår i serien, Att göra genombrott-fokus på värdeskapande aktiviteter.

  • Utvecklingsseminarium 1: Var proaktiv
  • Utvecklingsseminarium 2: Börja med målet i sikte
  • Utvecklingsseminarium 3: Gör det viktigaste först
  • Utvecklingsseminarium 4: Tänk vinna-vinna
  • Utvecklingsseminarium 5: Först förstå för att sedan bli förstådd
  • Utvecklingsseminarium 6: Sök synergi
  • Utvecklingsseminarium 7: Kontinuerlig utveckling av dig och dina verktyg
  • Utvecklingsseminarium 8: Fokus på värdeskapande handlingar
  • Utvecklingsseminarium 9: Paradigmskifte – skapa genombrott